Zakończyliśmy zbiórkę charytatywną na rzecz rozbudowy Hospicjum w Wilnie.

Zarząd Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży podsumował zbiórkę charytatywną na rzecz budowy oddziału dziecięcego hospicjum w Wilnie pod wezwaniem bł. ks. Michała Sopoćki. W ramach aukcji internetowej obrazów, zbiórki do puszek, bezpośredniej aukcji darów podczas gali 40 Lecia Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży oraz wpłat darczyńców zbiorowych i indywidualnych zebraliśmy na specjalnym koncie bankowym 38 300 zł. Decyzją Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT zgromadzona kwota została uzupełniona o 1700 złotych z przychodów Naczelnej Organizacji Technicznej i w dniu 6 listopada 2018 roku na konto Hospicjum w Wilnie została przelana kwota 40 000,00 złotych. W dniach 7 – 8 listopada 2018 roku gościła w Wilnie delegacja Zarządu Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w osobach Bogdana Laskowskiego Prezesa Zarządu oraz Krystyny Lipińskiej Zastępcy Prezesa Zarządu. Na ręce siostry Michaeli Rak została przekazana symboliczna wpłata wraz z bankowym potwierdzeniem dokonanego przelewu podpisanego przez główną księgową Panią Krystynę Korniluk oraz dyrektora Biura NOT Piotra Grabani. Delegacja Łomżyńskiej Rady została podjęta uroczystym obiadem w Domu Polskim w Wilnie, w którym uczestniczyła również autorka prac fotograficznych Pani Bożena Mozyro oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Prezes Bogdan Laskowski podziękował serdecznie autorce prac za wkład w przygotowanie obrazów do wystawy, która miała miejsce w Galerii pod Arkadami w Łomży we wrześniu b.r. Poinformował jednocześnie, że Łomżyńska Rada FSNT NOT posiada jeszcze kilkanaście obrazów, które cały czas są prezentowane w foyer sali widowiskowej Centrum Szkół Katolickich w Łomży przy ul. Sadowej 12A. Obrazy nadal można oglądać i dokonać zakupu poprzez biuro Łomżyńskiej Rady w Łomży przy ul. Polowej 45 pokój 208.