TARGI PRACY 2018 – 23 KWIETNIA 2018

sala Szkół Katolickich w Łomży, ul Sadowa 12

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy zaplanowane na 23 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Sadowej 12 ( wejście od ulicy Polowej ), których celem będzie zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi potrzebami szkoleń zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo do wejścia na rynek pracy.

W ramach Targów Pracy zostaną zaprezentowane przez Powiatowe Urzędu Pracy oraz NOT Łomża podejmowane działania na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia z udziałem uczestników obecnie realizowanych projektów oraz pracodawców .

Celem Targów Pracy będzie przedstawienie merytorycznej oceny dotychczas zrealizowanych projektów przez Powiatowe Urzędy Pracy w Łomży, Kolnie i Zambrowie oraz NOT Łomża na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia na terenie subregionu łomżyńskiego obejmującego swym zasięgiem powiat Łomżyński, Kolneński i Zambrowski.

Doprowadzenie do spotkania w jednym miejscu pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia oraz instytucjami rynku pracy, w szczególności reprezentowanymi przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz NOT Łomża, umożliwi uczestnikom targów pracy zapoznanie się z propozycjami aktywizacji bezrobotnych na podstawie, których będą realizowane w przyszłości kursy i szkolenia zawodowe zaspakajające konkretne potrzeby pracodawców oraz wzmacniające pozycję osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy.